Екип

Запознайте се с нашият екип

Нотариална кантора Дахтеров

Иван Василев Дахтеров

Нотариус от 01.08.1994 г.

Борислав Димитров Борисов

Помощник - нотариус от 2021 г.

Анастасия Атанасова

Технически сътрудник

Мария Джерекарова

Технически сътрудник

Антоанета Пелтешка

Технически сътрудник

Любомира Мальова

Технически сътрудник

Мария Раева

Технически сътрудник

Жанета Славова

Технически сътрудник

Диана Трендафилова

Технически сътрудник

Виктория Даковска

Технически сътрудник

Дияна Семкова

Технически сътрудник

Велин Петров

Нотариални покани

Вашият доверен партньор

В кантората се извършват всички видове нотариални удостоверявания – на подписи под пълномощни, декларации, преписи, нотариални покани, сделки с автомобили и недвижими имоти, завещания, протоколи и др.