Удостоверявания извън кантората

Нотариална кантора Дахтеров

Обща информация

Понякога се налага да се удостоверят подписите на лежащо болни хора, нямащи физическата възможност да дойдат в кантората. Тогава предлагаме посещение на адрес. Това не се отнася за сделките с имоти, тъй като те са ограничени за извършване само в кантората.

Услугата се извършва само на територията на град София, след предварително записване на дата и час за посещение.

Такси

За действие извън нотариалната кантора върху съответната нотариална такса се заплащат допълнително 25 %.