Нотариална кантора Дахтеров

В кантората се извършват всички видове нотариални удостоверявания

Свържете се с нас

Запишете час за консултация

Иван Василев Дахтеров

Нотариус от 01.08.1994 г. – вписан в Нотариалната Камара на Република България под № 039.

Уважаеми клиенти,


От началото на 2000 година офисът на кантора Дахтеров се намира в град София, на бул.“Цариградско шосе“ № 5, вх. „Б“, в непосредствена близост до площад Орлов мост.
В кантората се извършват всички видове нотариални удостоверявания - на подписи под пълномощни, декларации, преписи, нотариални покани, сделки с автомобили и недвижими имоти, завещания, протоколи и др.

Офисът е разделен на два основни отдела. На партерния етаж на кантората ще Ви посрещне екип, който се занимава предимно с удостоверителни услуги на пълномощни, декларации, договори за моторни превозни средства, нотариални покани и други.

Втората част от кантората е разположена на първи надпартерен етаж и е ангажирана с организация, подготовка, изповядване и обработка на сделки с недвижимо имущество, завещания, обстоятелствени проверки и протоколи.

Предварително записване на часове е необходимо, ако желаете посещение и удостоверяване на адрес, ако искате да проведете консултация с Нотариуса за сделки с недвижими имоти, както и за изповядването на самите сделки с имоти. За останалите нотариални услуги, заповядайте когато за Вас е удобно, в рамките на работното време.